lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Logistikos centro Klaipėdoje įkūrimas (Klaipėda, 2000)
Pagrindinis projekto tikslas buvo įkurti logistikos centrą Lietuvoje, kuris taptų EUROPLATFORMS E.E.I.G. asociacijos nariu, jungiančios daugiau nei 70 transporto ir logistikos centrų Europoje. Projekte išdėstyta logistikos centro koncepcija ir jo vaidmuo Lietuvos ūkio plėtroje, taip pat pateikiamos prielaidos logistikos centro įkūrimui Klaipėdoje.
UAB „Ekoelektra“ įsigijimo konsultantas (2000)
ETC darbuotojai organizavo hidroenergijos gamintojos UAB „Ekoelektra“ kontrolinio akcijų paketo įsigijimą iš AB „Lietuvos energija“.
Šiaurės šalių ekonomikos apžvalga (Vilnius, 1998 – 2000)
Leidinį “Šiaurės šalių ekonomikos apžvalga” 2 kartus metuose leidžia Švedijos pramonininkų federacija. Nuo 1998 m. leidinyje pateikiamos šalių apžvalgos: Danijos, Suomijos, Norvegijos, Švedijos, Islandijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Ekonominių tyrimų centras rengė apžvalgas apie Lietuvos ekonomiką, įskaitant naujas tendencijas šalies ūkyje, vykdomą ekonominę politiką bei ekonominės plėtros perspektyvas.
Lietuva: dabartis ir perspektyvos (Vilnius, 1999 m. rugsėjis)
Konferenciją inicijavo ir ją finansavo JAV tarptautinės plėtros agentūra. 2000 m. rudenį Agentūra baigė savo programą Lietuvoje ir ši konferencija buvo pagrindinis baigiamasis programos renginys. Konferencijos medžiagos ruošimą ir patį renginį organizavo ETC. Konferencijoje buvo nagrinėjami Lietuvos ūkio pasiekimai, problemos bei perspektyvos, siekiant Lietuvai integruotis į pasaulio ekonomines ir politines struktūras, taip pat buvo pateiktos rekomendacijos dėl strateginių sprendimų, kuriuos valstybė galėtų įgyvendinti ateinančiame dešimtmetyje. Renginyje dalyvavo virš 200 dalyvių - Lietuvos politikų, valstybinių institucijų, stambių įmonių vadovų, žinomų politologų ir ekonomistų, taip pat užsienio techninės pagalbos programų atstovų bei mokslininkų. Konferencijos medžiaga yra išleista atskira knyga anglų kalba “Lithuania: from Transition to Convergence” (Vilnius, 2000).
Vilniaus apskrities tendencijos (Vilnius, 1999)
Ekonominių tyrimų centras parengė šios studijos socialinę ir ekonominę dalis. Šiose dalyse buvo išanalizuotos pastarųjų penkerių metų tendencijos ir esama situacija apskrities ekonominėje ir socialinėje sferose, aptartos pagrindinės problemos bei klausimai, susiję su apskrities ekonominio potencialo išnaudojimu. Studijoje pateikti pasiūlymai dėl Vilniaus apskrities plėtros vizijos formavimo.
Ataskaita apie PSO programos įgyvendinimą: Lietuva (Vilnius, 1999)
PSO programa (Bendradarbiavimo su Centrinės ir Rytų Europos šalimis programa) yra Nyderlandų Ekonomikos reikalų ministerijos programa. 1998 m. ši ministerija inicijavo PSO programos įgyvendinimo 1994-1997 m. laikotarpyje vertinimą. Ekonominių tyrimų centras dalyvavo šios programos vertinime Lietuvoje. Vertinimo metodikos pagrindus parengė Nyderlandų konsultantai iš Research Vor Beleid. Ataskaitoje pateikiama institucinės, socialinės-ekonominės ir regioninės aplinkos apžvalga bei trijų PSO programos projektų Lietuvoje – daržovių auginimo kooperatyvų, Kauno oro uosto ir įmonės “Panevėžio pienas” – vertinimai.
Regioninė politika Lietuvoje (Vilnius, 1999)
Studijoje analizuojami Lietuvos regioninės politikos aspektai: įstatyminė bazė, politikos formavimo dokumentai bei instrumentai.
Valstybės išlaidų švietimo sektoriuje efektyvumas ir tikslingumas (Vilnius, 1999)
Studija buvo skirta išanalizuoti valstybės išlaidų efektyvumą ir tikslingumą Lietuvos švietimo sektoriuje. Siekiant įvertinti esamą situaciją ir pateikti rekomendacijas dėl valstybės išlaidų švietimui efektyvumo didinimo bei racionalesnio jų naudojimo, buvo išanalizuota daugelis švietimo sistemos ir jos finansavimo, darbo rinkos bei socialinių aspektų. Projekto rėmuose buvo atlikta sociologinė apklausa dėl švietimo situacijos Lietuvoje vertinimo. Studijoje taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl finansavimo prioritetų ir galimų pakeitimų nacionalinio biudžeto išlaidų švietimui struktūroje.
Užsienio prekybos ryšiai, užsienio prekybos režimas ir tiesioginės užsienio investicijos Baltijos šalyse: Lietuva (Vilnius, 1999)
Projekto tikslas buvo išnagrinėti abipusius prekybos ir investicijų srautus tarp Baltijos šalių ir trečiųjų šalių; tiesioginių užsienio investicijų motyvacijos ir poveikių šalies ūkiui efektus, išorinių ekonominių ryšių reikšmę šalies ūkiui.
Vilniaus miesto bendrasis planas: Ekonominė plėtra (Vilnius, 1998 - 1999)
Projekte buvo išanalizuotos ekonominės raidos tendencijos ir esama situacija Vilniaus mieste, pagrindinį dėmesį skiriant tokioms sritims kaip materialinės investicijos, viešbučių sektorius, biurų sektorius, būstas, nekilnojamojo turto rinka, mažmeninės prekybos sektorius. Buvo numatyti galimi finansavimo šaltiniai investuojant į šias sritis.
«1 ... 45678910111213141516»