lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Lietuvos religinės bendruomenės projektų finansavimo galimybių įvertinimas (Vilnius, 2010)
Projekto tikslas buvo identifikuoti galimus finansavimo šaltinius sakralinių objektų renovavimui bei jų aplinkos tvarkymui, piligriminio turizmo centro įkūrimui. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas potencialiai tinkamų ES struktūrinių fondų programų sąrašas, pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl finansavimo šaltinių tinkamumo, prioritetų bei tolimesnių žingsnių, kurių turi imtis religinės bendruomenės siekdamos pritraukti finansavimą savo projektų įgyvendinimui iš išorinių šaltinių.
Centrinės Azijos rinkos apžvalga (Vilnius, 2010)
Apžvalgoje pateikiama iš įvairių informacijos šaltinių surinkta ir susisteminta svarbiausia informacija apie Kazachstano, Kirgizstano, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano socialinę-ekonominę būklę ir plėtros tendencijas, taip pat verslo aplinką. Apžvalga parengta, atsižvelgiant į užsakovo poreikius – atlikti pirminį Centrinės Azijos ir atskirų jos šalių potencialo verslui ir investicijoms įvertinimą, taip pat identifikuoti naujų veiklų galimybes šiame regione ir nustatyti su jomis susijusią riziką. Apžvalgos rengimo metu atrinkti svarbiausi informacijos šaltiniai, naudingi ateityje stebint Centrinės Azijos situaciją, ir parengta statistinių rodiklių bazė, kuri gali būti naudojama tolimesnei retrospektyvinei analizei.
Galimybių studija „Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų pritaikymas kurtiesiems“ (Vilnius, 2010)
Galimybių studija parengta vykdant Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ paprojektį „112 pagalbos numerio pritaikymo kurtiesiems galimybės: Lietuvos ir Norvegijos patirtis“ (Deaf Access 112). Bendras projekto tikslas - užtikrinti klausos ir (ar) kalbos negalią turintiems žmonėms Lietuvoje galimybę išsikviesti skubią pagalbą numeriu 112. Galimybių studija apima šiuos svarbiausius aspektus: (1) skubios pagalbos iškvietimo paslaugos prieinamumo kurtiesiems Lietuvoje ir užsienio šalyse analizę; (2) skubios pagalbos iškvietimo paslaugos teikimo kurtiesiems techninių alternatyvų identifikavimą, apibūdinimą ir įvertinimą pagal pasirinktus kriterijus (tarp jų finansinius); (3) optimalios alternatyvos parinkimą ir detalų apibūdinimą; (4) projekto įgyvendinimo detalaus plano parengimą ir organizacinės struktūros apibrėžimą. Galimybių studija buvo rengiama glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos kurčiųjų asociacija, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centru, Bendrosios pagalbos centru, kitomis susijusiomis institucijomis.
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) informacinio centro steigimo ir jo veiklos finansavimo šaltinių paieška (Vilnius, 2010)
Projekto tikslas buvo identifikuoti galimus AGATA informacinio centro įsteigimo bei jo veiklos finansavimo šaltinius. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas potencialiai tinkamų Lietuvos, ES bei kitų užsienio šalių fondų ir programų sąrašas, pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl finansavimo šaltinių tinkamumo, prioritetų bei tolimesnių žingsnių, kurių turi imtis AGATA siekdama pritraukti finansavimą savo projektų įgyvendinimui iš išorinių šaltinių.
„Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra“ projekto paraiškos ES paramai gauti parengimas (Vilnius, 2009)
Paraiška parengta siekiant gauti paramą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos IV prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM (TI)-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Parama skirta 2009 m.
„Panevėžio m. plėtros 2004–2013 metų strateginio plano, rodiklių peržiūra ir korektūra“ projekto paraiška ES paramai gauti (Vilnius, 2009)
Paraiška parengta siekiant gauti paramą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos IV prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM (TI)-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Parama skirta 2009 m.
Šiaulių miesto pramoninio parko įkūrimo ir plėtros galimybių studijos atnaujinimas (Šiauliai, 2008–2009)
Studija apėmė Šiaulių miesto pramoninio parko plėtros antrojo etapo galimybių įvertinimą, atsižvelgiant į pirmojo etapo įgyvendinimo efektyvumą bei pasikeitusią konkurencinę situaciją. Kartu buvo parengta Šiaulių miesto pramoninio parko rinkodaros strategija bei viešojo logistikos centro įkūrimo Šiaulių pramoninio parko teritorijoje galimybių analizė.
Asociacija futbolo klubas „Vėtra“ – projektas „Jaunimo formatas: žinios ir sveika gyvensena“ (2007-2009)
Projekto įgyvendinimui buvo skirta parama pagal Bendrosios Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą sritį „4. Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra“. Projekto vertė yra 1,9 mln. Lt.
UAB „Autoverslas“ - lengvųjų automobilių logistikos terminalo įkūrimo Vievio seniūnijoje investicinis projektas (2008)
ETC parengė investicinį automobilių logistikos terminalo įkūrimo planą.
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (KLEZ) ekonominio poveikio vertinimas (Klaipėda, 2008)
Vertinimo tikslas buvo apskaičiuoti Lietuvos valstybės investicijų į KLEZ infrastruktūrą ekonominį atsipirkimą, apskaičiuojant tiek KLEZ įmonių sumokamus mokesčius, tiek jų poveikį ekonomikai. Vertinimo laikotarpis apima istorinį zonos vystymąsi (nuo 1997 iki 2007 m.) bei siekiamą plėtrą iki 2024 metų.
«12345678910111213... 16 »