lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Baltijos valstybės ir jų sostinės: ekonominė plėtra, prognozės, perspektyvos (Vilnius, 1997)
Šiame projekte buvo atlikta pastarųjų metų ekonominės raidos Baltijos šalyse analizė, pateiktos jų vystymosi makroekonominės prognozės vidutinės trukmės laikotarpiui, taip pat išanalizuota Baltijos valstybių sostinių ekonominė situacija ir plėtros perspektyvos.
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: būklės, perspektyvų ir pasekmių studija (Vilnius, 1997)
Šios studijos tikslas buvo išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos perspektyvas stojimo į ES požiūriu. Studijos rengime dalyvavo daug autorių, kurie nagrinėjo šią temą įvairiais aspektais: politiniais, teisiniais, socialiniais bei ekonominiais. ETC parengė šiuos studijos skyrius: “Lietuvos rinkos ekonomikos institucijų funkcionalumas ir ekonomikos konkurencingumas”, “Lietuva ir Europos Bendrijos transporto politika”, “Lietuva Europos Bendrijos vidaus rinkoje” ir “Lietuva ir Europos Bendrijos konkurencijos politika”. Šio projekto koordinatoriai buvo Europos integracijos studijų centras (EISC). Knyga “Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: Būklės, perspektyvų ir pasekmių studija.” išleista dviem kalbom – lietuvių (pilna versija) ir anglų (santrauka).
Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymo projektas (Vilnius, 1996)
Šio įstatymo projekto parengimo tikslas buvo apibrėžti teisinius aspektus, susijusius su ekonomine veikla turizmo paslaugų ir informacijos teikimo srityje (turizmo informacijos centrai, turų organizatoriai, gidai ir pan.).
Monetarinių srautų Lietuvoje pirminis įvertinimas (Šešėlinė ekonomika) (Vilnius, 1996)
Projektas skirtas šešėlinės ekonomikos įvertinimo tyrimams Lietuvoje. Pagrindinis uždavinys – išaiškinti, kaip šešėlinės ekonomikos transakcijos atsispindi monetarinėje statistikoje. Projekte atlikta monetarinė apžvalga, pinigų pasiūlos analizė, apibrėžiama numanoma šešėlinė veikla įvairiuose ūkio sektoriuose (namų ūkių, įmonių, finansų). Pateikiamas pirminis šešėlinės ekonomikos apimties įvertinimas.
Lizingas Lietuvoje (Vilnius, 1996)
Šioje studijoje lizingo (išperkamosios nuomos) klausimai analizuojami tiek teoriniu, tiek empiriniu požiūriu. Studijoje analizuojama lizingo rinka Lietuvoje, šios rinkos pagrindinės raidos tendencijos, įvertinamos jos perspektyvos bei lizingo veiklos poveikis šalies ūkio raidai.
Lietuvos bankų sektoriaus apžvalga. Komercinių bankų veiklos įvertinimas (Vilnius, 1996)
Projekte analizuojamos pagrindinės monetarinės politikos bei bankų sektoriaus raidos tendencijos Lietuvoje. Pateikiamas komercinių bankų vertinimas, kuris remiasi metodika parengta ETC.
Smulkaus verslo plėtros Lietuvoje programa (Vilnius, 1995)
Programoje, kurios rengime ETC dalyvavo kartu su kitomis institucijomis, analizuojama SVV būklė Lietuvoje, nagrinėjami mokesčių, importo-eksporto klausimai, įstatyminės bazės problemos, privatizavimo bei restruktūrizavimo procesų poveikis privataus verslo plėtrai. Programoje pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnės SVV plėtros.
Įmonių bankroto procesas ekonomiką reformuojančiose šalyse: Lietuva (Vilnius, 1995)
Šiame projekte nagrinėjamos įmonių bankroto koncepcijos, pateikiama veiksnių, lemiančių įmonių įėjimo į rinką formas ir intensyvumą, empirinė analizė, taip pat analizuojami teisiniai bankroto mechanizmai.
Lietuvos ir Baltijos bei Vidurio Europos šalių užsienio investicijų klimato lyginamoji analizė (Vilnius, 1995)
Tyrime atlikta sisteminė investicinio klimato Baltijos šalyse analizė, apibendrintos užsienio investicijų sąlygos Lietuvoje, įvertinti pagrindiniai veiksniai, nulemiantys šalies investicinį patrauklumą bei pagrindiniai barjerai, ribojantys užsienio investicijų srautus. Projekto rėmuose atlikti sociologiniai tyrimai, skirti išaiškinti užsienio investuotojų požiūrį į tiesioginių užsienio investicijų aplinką Lietuvoje.
Pramonės restruktūrizavimas Baltijos valstybėse: Lietuva (Vilnius, 1995)
Projekte nagrinėjami nuosavybės transformacijos procesų ir Lietuvos pramonės politikos, privatizacijos procesų ir besiformuojančio privataus sektoriaus plėtros klausimai. Projekto rėmuose atlikta stambių valstybei priklausančių įmonių transformacijos problemų bei įmonių – bankų santykių analizė. Šio projekto medžiaga buvo apibendrinta ir publikuota leidinyje: „Nauji kaimynai Rytų Europoje: Ekonominė ir pramonės reforma Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje” (Paryžius, 1998).
«1 ... 678910111213141516»