lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Ekonominių grėsmių mažinimo ir ekonominio saugumo užtikrinimo, Lietuvos ūkio funkcionavimo ekstremaliomis sąlygomis programa (Vilnius, 1998)
Šioje programoje ETC rengė tris dalis. Dalyje “Kriminalinių grėsmių poveikio Lietuvos ūkio funkcionavimui įvertinimas” analizuojami įvairūs šešėlinės ekonomikos aspektai, nusikalstamumo situacija, organizuoto nusikalstamumo, nelegalios migracijos, kontrabandos ir korupcijos klausimai. Dalyje “Lietuvos ūkio funkcionavimo sutrikimų dėl galimų finansinių krizių įvertinimas” analizuojami klausimai, susiję su valiutos kursu, bankų veikla, mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitu, fiskaliniu deficitu, monetarine ekspansija ir kt. Dalyje “Lietuvos ūkio funkcionavimo sutrikimų dėl galimo vidinio socialinio-politinio nestabilumo įvertinimas” analizuojami socialiniai veiksniai (nedarbas, skurdas, visuomenės turtinė diferenciacija ir kt.), politinės kilmės veiksniai (politinių jėgų atstovavimas įvairioms interesų grupėms, visuomenės pasitikėjimas institucijomis ir kt.) bei problemos, susijusios su tautinėmis mažumomis.
Kaimo turizmo plėtros programa (Vilnius, 1998)
Pagrindinis šios programos tikslas buvo išanalizuoti Lietuvos kaimo turizmo situaciją, tendencijas ir įvertinti galimybes. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas problemoms, susijusioms su šios srities finansavimu ir investicijomis, apmokymu, marketingu ir kaimo turizmo paslaugas teikiančių organizacijų veikla.
Kultūrinio turizmo plėtros programa (Vilnius, 1998)
Programoje nagrinėjamos būtinos sąlygos kultūrinio turizmo plėtrai Lietuvoje; kultūrinio turizmo paslaugų bei produktų charakteristika ir jų vartotojai; kultūros ir turizmo sektorių veiklos koordinavimo problemos, taip pat pateikiama kultūrinio turizmo marketingo programa ir veiklos finansavimo šaltiniai, investavimo į kultūrinio turizmo plėtrą galimybės.
Vilniaus ūkio bruožai (Vilnius, 1997; 1998)
Pagrindinis projekto tikslas buvo apibūdinti visus svarbiausius miesto ūkio aspektus: ekonominius, demografinius, socialinius, darbo rinkos, gyvenimo kokybės ir t.t. Ypatingas dėmesys skiriamas toms sritims, kurios yra svarbios investuotojams, pvz., bankų sektorius, vertybinių popierių rinka, draudimo rinka, turizmo sektorius, verslo įstatyminė bazė ir pan.
Įmonių įėjimo į rinką barjerų poveikis ekonomikos pertvarkymo spartai (Vilnius, 1998)
Šio projekto tyrimų objektas buvo įmonių įėjimo į rinką barjerų poveikis ekonomikos pertvarkymo tempui penkiose CRE šalyse (Lenkijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Lietuvoje ir Albanijoje). Projekto tikslas buvo pasinaudojant įmonių tyrimais ir įmonių registrų duomenimis išanalizuoti naujų įmonių atėjimo į rinką dinamiką ir nustatyti specifinius barjerus, trukdančius šiam procesui, bei jų poveikį kiekvienos iš penkių šalių ekonomikai. ETC rengė projekto dalį, susijusią su Lietuva.
Trakų regiono turizmo plėtros programa (Vilnius, 1997)
Programa apėmė detalią Trakų regiono turizmo išteklių analizę ir rekomendacijas dėl turizmo paslaugų plėtros ir jų kokybės gerinimo.
Nacionalinė turizmo plėtojimo programa (Vilnius, 1997)
Programa buvo rengiama remiantis ankstesniąja (1994 m.) Ekonominių tyrimų centro parengta programa. Programoje taip pat nagrinėjami nauji klausimai: turizmo sektoriaus atstovų požiūris į turizmo plėtrą šalyje bei jo perspektyvas; turizmo, kaip pramonės šakos, įtaka Lietuvos ūkiui; Lietuvos turizmo galimybės tarptautinio turizmo plėtojimo kontekste.
Vilniaus rinkos bruožai: užsienio investicijos ir eksporto rinkos (Vilnius, 1997)
Šioje studijoje pateikiama Vilniaus rinką charakterizuojančių procesų ir sąlygų tarptautiniam verslui analizė, taip pat Vilniaus gamybos įmonių eksporto situacijos bei jų pagrindinių rinkų (esamų ir perspektyvių) analizė.
Verslo saugumas Lietuvoje (Vilnius, 1997)
Studijos analizės objektas buvo nelegalios veiklos (įskaitant organizuotą nusikalstamumą, ekonominį nusikalstamumą, šešėlinę ekonomiką ir korupciją) poveikis verslui; taip pat buvo tiriami poreikiai verslo saugumui Lietuvoje.
Laisvų ekonominių zonų Lietuvoje vystymas (Vilnius, 1997)
Projekto tikslas buvo padėti vietos organizacijoms spęsti klausimus dėl Laisvų ekonominių zonų Lietuvoje įkūrimo. Pagrindinės ETC užduotys buvo įvertinti investicijų aplinką Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, išaiškinti įmonių įsikūrimo LEZ sąlygas ir reikalavimus, pateikti rekomendacijas dėl institucinės struktūros ir pagalbos organizacijoms įsikuriant LEZ.
«1 ... 5678910111213141516»