lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Lietuvos gretutinių teisių asociacijos (AGATA) informacinio centro steigimo ir jo veiklos finansavimo šaltinių paieška (Vilnius, 2010)
Projekto tikslas buvo identifikuoti galimus AGATA informacinio centro įsteigimo bei jo veiklos finansavimo šaltinius. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas potencialiai tinkamų Lietuvos, ES bei kitų užsienio šalių fondų ir programų sąrašas, pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl finansavimo šaltinių tinkamumo, prioritetų bei tolimesnių žingsnių, kurių turi imtis AGATA siekdama pritraukti finansavimą savo projektų įgyvendinimui iš išorinių šaltinių.
„Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra“ projekto paraiškos ES paramai gauti parengimas (Vilnius, 2009)
Paraiška parengta siekiant gauti paramą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos IV prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM (TI)-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Parama skirta 2009 m.
„Panevėžio m. plėtros 2004–2013 metų strateginio plano, rodiklių peržiūra ir korektūra“ projekto paraiška ES paramai gauti (Vilnius, 2009)
Paraiška parengta siekiant gauti paramą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos IV prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM (TI)-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Parama skirta 2009 m.
Šiaulių miesto pramoninio parko įkūrimo ir plėtros galimybių studijos atnaujinimas (Šiauliai, 2008–2009)
Studija apėmė Šiaulių miesto pramoninio parko plėtros antrojo etapo galimybių įvertinimą, atsižvelgiant į pirmojo etapo įgyvendinimo efektyvumą bei pasikeitusią konkurencinę situaciją. Kartu buvo parengta Šiaulių miesto pramoninio parko rinkodaros strategija bei viešojo logistikos centro įkūrimo Šiaulių pramoninio parko teritorijoje galimybių analizė.
Asociacija futbolo klubas „Vėtra“ – projektas „Jaunimo formatas: žinios ir sveika gyvensena“ (2007-2009)
Projekto įgyvendinimui buvo skirta parama pagal Bendrosios Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą sritį „4. Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra“. Projekto vertė yra 1,9 mln. Lt.
UAB „Autoverslas“ - lengvųjų automobilių logistikos terminalo įkūrimo Vievio seniūnijoje investicinis projektas (2008)
ETC parengė investicinį automobilių logistikos terminalo įkūrimo planą.
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (KLEZ) ekonominio poveikio vertinimas (Klaipėda, 2008)
Vertinimo tikslas buvo apskaičiuoti Lietuvos valstybės investicijų į KLEZ infrastruktūrą ekonominį atsipirkimą, apskaičiuojant tiek KLEZ įmonių sumokamus mokesčius, tiek jų poveikį ekonomikai. Vertinimo laikotarpis apima istorinį zonos vystymąsi (nuo 1997 iki 2007 m.) bei siekiamą plėtrą iki 2024 metų.
UAB „Leo ir ko” - naujos bioetanolio gamyklos statybos Panevėžyje projektas (2008)
Projekto rėmuose ETC parengė gamyklos verslo planą.
Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008-2017 metų strateginis planas (Varėna, 2007–2008)
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas Varėnos rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2008–2017 metams, apimantis miesto viziją, plėtros prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą su orientaciniu lėšų poreikiu bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemą. Projekto eigoje atlikta Varėnos rajono socialinės-ekonominės būklės analizė kartu su miesto gyventojų ir ekspertų apklausomis.
Buvusio „Elnio“ fabriko ir aplinkinės teritorijos pritaikymo kūrybinių industrijų veiklai galimybių studijos parengimas (Šiauliai, 2007–2008)
Galimybių studija apėmė numatyto įgyvendinti projekto analizę pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir optimalaus projekto įgyvendinimo varianto parinkimą; taip pat investicinį projektą, kuriame nagrinėjami visi pagrindiniai planuojamos veiklos aspektai ir pateikiamas projekto finansinis, ekonominis ir socialinis pagrindimas bei rizikos įvertinimas. Galimybių studijos rėmuose buvo atlikti teritorijos aplink Talkšos ežerą ir jo prieigų infrastruktūros projektavimo darbai, pateikti projektiniai pasiūlymai.
«1234567891011121314... 16 »