lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Panevėžio miesto plėtros strateginis planas (Panevėžys, 2002 – 2003)
Projektas tikslas yra parengti Panevėžio miesto plėtros strateginį planą, apimantį miesto plėtros viziją, prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo monitoringo sistemą. Projekto eigoje atlikta Panevėžio miesto socialinės-ekonominės būklės analizė.
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ verslo valdymo konsultantas (2002-2003)
ETC konsultavo UAB „Dujotekana“ ir rengė UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ akcininkų tarpusavio santykius, tolimesnes investicijas, finansavimą, akcijų įsigijimą ir valdymą reglamentuojančių sutarčių verslo struktūrą ir sutarčių paketą.
UAB „Gargždų mida“ restruktūrizavimo konsultantas (2002-2003)
ETC konsultavo UAB „Gargždų mida“ restruktūrizavimo klausimais, parengė restruktūrizavimo planą, vedė derybas su kreditoriais (LR Finansų ministerija ir AB „Hansa bankas“, kt.) dėl 24 mln. Lt skolų restruktūrizavimo (nurašymo ir kapitalizavimo), teikė medžiagą LR Konkurencijos tarybai.
Klasterių kūrimo Lietuvoje prielaidų analizė bei rekomendacijų parengimas (Vilnius, 2002)
Pagrindinis projekto tikslas yra atlikti klasterių plėtros Lietuvoje prielaidų analizę ir įvertinus kitų nedidelių valstybių patirtį šioje srityje, parengti rekomendacijas šiai veiklai Lietuvoje plėtoti. Projektas apima užsienio šalių patirties, vykdant klasterių plėtrą, bei klasterių vaidmens didinant šalies konkurencingumą, analizę, jame identifikuotos klasterių kūrimosi bei plėtros Lietuvoje prielaidos, bei valstybės institucijų vaidmuo įgyvendinant klasterių plėtros politiką. Projektas vykdomas kartu su KTU Verslo strategijos institutu.
Vilniaus žinių ekonomika ir jos plėtros strategija (Vilnius, 2002)
Projekto tikslas buvo išanalizuoti žinių ekonomikos plėtrą Vilniaus mieste, įskaitant švietimo, mokslo, aukštųjų technologijų pramonės ir kitas sritis bei projektų, vykdomų žinių ekonomikos srityje, eigą, o taip pat pateikti 10 metų žinių ekonomikos plėtros strategiją bei veiksmų planą. Projekto eiga bei rezultatai buvo pristatyti trijose tarptautinėse videokonferencijose.
“Biotechnologinių tyrimų centro” steigimo galimybių studija (2002)
Studijos tikslas yra pagrįsti “Biotechnologinių tyrimų centro”, t.y. organizacijos, kuri stiprintų biotechnologijos mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei inovacijų diegimą sektoriuje įkūrimą. Studijoje pateikiama Lietuvos biotechnologijos pramonės apžvalga; projekto plėtros etapai bei SWOT analizė; apibrėžiama planuojama organizacijos veikla; organizacinė struktūra; nustatomas finansavimo poreikis, šaltiniai bei pateikiamos pajamų ir išlaidų prognozės.
AB „Senoji Baltija“ restruktūrizavimo konsultantas (2002)
ETC rengė AB “Senoji Baltija” restruktūrizavimo planą pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir dalyvavo derybose su pagrindiniais AB “Senoji Baltija” kreditoriais (Valstybinė mokesčių inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) dėl skolų nurašymo ir atidėjimo. 2002 m. pabaigoje AB “Senoji Baltija” kreditoriai patvirtino restruktūrizavimo planą ir atsisakė 17,5 mln. Lt kreditorinių reikalavimų teisės, papildomai dalis piniginių prievolių buvo pakeista kitomis prievolėmis ir atsiskaityta bendrovės turtų.
Vaikų su spec. poreikiais integravimas į bendrojo ugdymo klases (Vilnius, 2001- 2002)
Pagrindinis projekto tikslas - suteikti optimalias mokymosi sąlygas vaikams su specialiais poreikiais eilinėse klasėse. Projekte pagrindinis dėmesys skiriamas problemoms, susijusioms su neatitikimu tarp galimybių, kurios atsirado priėmus įstatyminius aktus, leidžiančius padidinti vaikų su specialiaisiais poreikiais švietimo paslaugų kokybę, ir tėvų bei mokytojų sugebėjimus pasinaudoti šiomis galimybėmis. Projekto vykdytojas – Ugdymo inovacijų centras. Ekonominių tyrimo centro pagrindiniai uždaviniai buvo parengti švietimo ir socialinės aplinkos studiją, nagrinėjančią vaikų su specialiais poreikiais situaciją, atsižvelgiant į šios problemos ekonominius aspektus.
Vilniaus miesto strateginis plėtros planas (Vilnius, 2001- 2002)
Projekto tikslas buvo išanalizuoti Vilniaus miesto socialinės-ekonominės plėtros tendencijas, įskaitant pramonės, paslaugų, infrastruktūros, darbo rinkos ir kt. sektorius, taip pat pateikti 10 metų miesto plėtros strategiją ir veiksmų planą.
Šiaurės miestelio technologijų parko galimybių studija (2001- 2002)
Pagrindinis projekto tikslas - įkurti IT technologijų parką Šiaurės miestelyje (Vilniuje), kurio veikla yra parama naujoms IT įmonėms, ITT bei šio sektoriaus paslaugų eksporto plėtros skatinimas. Projekto rėmuose atlikta galimybių studija, konsultuojama dėl TP strategijos, struktūros bei finansavimo.
«12345678910111213141516»