lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Farmacijos pramonės įmonių konkurencingumo didinimas, integruojantis į Europos Sąjungą (Vilnius, 2003)
Studija atlikta LR Ūkio ministerijos užsakymu kartu su UAB „Sveikatos ekonomikos centras“, siekiant nustatyti Lietuvos farmacijos pramonės konkurencingumo didinimo galimybes bei paramos, įgyvendinant ES teisės aktų nuostatas Lietuvos farmacijos pramonėje, poreikį ir kryptis. Studija apima ES reikalavimų farmacijos produktų gamintojams analizę (akcentuojant prisitaikymą prie geros gamybos praktikos reikalavimų, Lietuvos farmacijos pramonės būklės ir pasirengimo integracijai į ES įvertinimą, bei rekomendacijas. Studijos metu atlikta pagrindinių Lietuvos farmacijos pramonės įmonių apklausa.
Klasterio “Saulėtekio slėnis” įkūrimo galimybių studija (2003)
Studijoje nagrinėjamos klasterių formavimosi prielaidos bei sąlygos tiek užsienio šalyse, tiek ir Lietuvoje; analizuojami “Saulėtekio slėnio” kūrimosi privalumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės; siūloma tolesnė projekto įgyvendinimo eigos schema, institucinė/organizacinė struktūra bei veiksmai projektui įgyvendinti. Studija remiasi inovatyvių įmonių apklausa, kurios tikslas išsiaiškinti įmonių suinteresuotumą “Saulėtekio slėnio” plėtra.
Vilniaus miesto savivaldybės kapitalo plėtros programa (Vilnius, 2003 – 2006)
Projekto tikslas yra pagerinti savivaldybės gebėjimą rengti ir finansuoti miesto kapitalinių investicijų programą. Šiam tikslui pasiekti parengtos rekomendacijos dėl savivaldybės vidutinės trukmės investicijų programos sudarymo proceso tobulinimo; parengta vidutinės trukmės strategija kaip generuoti papildomas pajamas, skirtas savivaldybės investiciniams projektams finansuoti; numatytos investicinių projektų finansavimo alternatyvos; numatyta informacinių technologijų infrastruktūros plėtra. Projektą finansavo EBRD, ETC dirbo su partneriu – Kanados Urbanistikos Institutu (CUI).
Vilniaus ir Kauno miestų bendradarbiavimo (dipolio) plėtros strateginis planas (Vilnius-Kaunas, 2003)
Projekto tikslas yra parengti dipolio Vilniaus – Kaunas plėtros strateginį planą (prioritetai “Ekonomika” ir “Turizmas”), kuris padėtų stiprinti abiejų miestų tarptautinį konkurencingumą. Projekto rėmuose atlikta regiono ekonominės plėtros bei turizmo sektoriaus plėtros analizė, parengtas veiksmų planas minėtiems prioritetams įgyvendinti.
Marijampolės regiono plėtra (Marijampolė, 2002-2003)
Phare 2000 ESS programos rėmuose parengta parengti du dokumentai. “Investicijų įsisavinimo Marijampolės regione studija” apima regiono socialinės – ekonominės būklės, investicijų skatinimo regione teisinės bazės ir SWOT analizę bei investicijų skatinimo strategiją. “Turizmo plėtros Marijampolės apskrityje programoje 2003-2006 m.” analizuojami turizmo ištekliai bei paslaugų plėtra regione, identifikuoti pagrindiniai turizmo produktai bei rinkos, atlikta SWOT analizė ir pateiktos programos įgyvendinimo priemonės.
AB „Vilspa“ verslo perėmimo konsultantas (2001-2003)
ETC konsultavo perimant didžiausios Lietuvos spaustuvės, turinčios rimtų finansinių problemų, AB „Vilspa“ verslą. 2002-2003 m. ETC organizavo naujos spaustuvės statybų ir įrengimo finansavimą (paskolų suma 20 mln. Lt).
AB „Lietuvos tara“ verslo perėmimo konsultantas (2001-2003)
ETC konsultavo AB „Klaipėdos kartonas“ atgaunant kreditorinį įsiskolinimą iš bankrutuojančios ABF „Lietuvos tara“, parengė schemą ir organizavo ABF „Lietuvos tara“ rinkos perėmimą, kas užtikrino, kad AB „Klaipėdos kartonas“ per projekto įgyvendinimo laikotarpį be jokių investicijų uždirbo apie 3,5 mln. grynojo pelno ir išsaugojo apie 35 proc. pardavimo rinką.
Panevėžio miesto plėtros strateginis planas (Panevėžys, 2002 – 2003)
Projektas tikslas yra parengti Panevėžio miesto plėtros strateginį planą, apimantį miesto plėtros viziją, prioritetus, jų įgyvendinimo veiksmų planą bei strateginio plėtros plano įgyvendinimo monitoringo sistemą. Projekto eigoje atlikta Panevėžio miesto socialinės-ekonominės būklės analizė.
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ verslo valdymo konsultantas (2002-2003)
ETC konsultavo UAB „Dujotekana“ ir rengė UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ akcininkų tarpusavio santykius, tolimesnes investicijas, finansavimą, akcijų įsigijimą ir valdymą reglamentuojančių sutarčių verslo struktūrą ir sutarčių paketą.
UAB „Gargždų mida“ restruktūrizavimo konsultantas (2002-2003)
ETC konsultavo UAB „Gargždų mida“ restruktūrizavimo klausimais, parengė restruktūrizavimo planą, vedė derybas su kreditoriais (LR Finansų ministerija ir AB „Hansa bankas“, kt.) dėl 24 mln. Lt skolų restruktūrizavimo (nurašymo ir kapitalizavimo), teikė medžiagą LR Konkurencijos tarybai.
«12345678910111213141516»