lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo pasekmių ekonominė analizė (Vilnius, 2001)
LR Valstybės kontrolės užsakymu Ekonominių tyrimų centras atliko AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo pasekmių ekonominę analizę, taip pat visų Centrinės Europos naftos perdirbimo įmonių veiklos efektyvumo palyginimą su AB „Mažeikių nafta“ rezultatais, pateikė AB „Mažeikių nafta“ veiklos prognozes. Ekonominių tyrimų centro parengta analizė tapo LR Valstybės kontrolės išvadų dėl AB „Mažeikių nafta“ veiklos efektyvumo pagrindu.
Utenos apskrities studija (Vilnius, 2001)
Ši studija apimė Utenos apskrities socialinės, ekonominės bei aplinkos apsaugos būklės analizę. Projekte taip pat analizuojamos problemos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu.
Lietuvos įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas: bankroto procedūrų gidas (Vilnius, 2001)
Šiame gide pateikiamas pagrindinių privalomų procedūrų išaiškinimas įmonėms, kurios pradeda ar/ir yra bankroto procese, pvz. prašymo teismui pateikimas, bankroto inicijavimo paskelbimo teisminė byla, nemokios įmonės likvidavimas, turto pardavimas, kreditorinių reikalavimų patenkinimas ir kiti.
LR Vyriausybės patarėjai derybose su “Williams” ir „Yukos“ (2001)
ETC konsultavo LR Ūkio ministeriją ir LR Vyriausybę derybose su “Williams” ir „Yukos“ dėl AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimo „Yukos“.
Šalies vertinimas kaimo plėtros srityje pagal Darbotvarkę 2000 (Vilnius, 2001)
Šios studijos tikslas - informuoti Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą apie kaimo plėtros problemas Darbotvarkės 2000 įtakoje, siekiant tinkamai pasiruošti jos pirminiam vertinimui. Projekte dalyvavo Danijos, Nyderlandų, J.K., Lenkijos, Vengrijos ir Lietuvos ekspertų grupės. Ekonominių tyrimų centras atliko kaimo plėtros vertinimo studiją Lietuvoje. Studijoje pateikta kaimo plėtros programų apžvalga bei naujų programų analizė; nagrinėjamos partnerystės kaimo plėtros programose problemos; pateiktas pirmųjų rezultatų, vykdant naujas kaimo plėtros programas, vertinimas ir jų įgyvendinimo efektyvumo prognozės.
Finansų ministerijos institucinė plėtra: ekonominis prognozavimas (Vilnius, 2000 - 2001)
Šiame projekte Ekonominių tyrimų centras dalyvavo kaip vietos partneris, padedantis užsienio konsultantams koordinuoti sub-projekto įgyvendinimo procesą Lietuvoje. Pagrindinė Ekonominių tyrimų centro užduotis buvo parengti studiją apie institucijų, dalyvaujančių makroekonominių rodiklių prognozavime Lietuvoje, bendradarbiavimą.
Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas (Vilnius, 2000 - 2001)
Projekto uždaviniai buvo išanalizuoti socialinę-ekonominę padėtį Klaipėdos mieste ir aplinkinėse teritorijose, nustatyti strateginius miesto ūkio plėtros tikslus bei priemones ir išteklius šiems tikslams įgyvendinti.
Specialioji pasirengimo programa struktūriniams fondams (Vilnius, 2000 - 2001)
Pagrindinė programos paskirtis – padėti sukurti institucinius pajėgumus Lietuvoje, kurie įgalintų spręsti visus klausimus, susijusius su ES struktūrinių fondų panaudojimu. Programoje orientuojamasi į tokias sritis kaip bendrasis administravimas, nacionalinio plėtros plano rengimas, finansų valdymas, teisiniai klausimai, ISPA ir pasirengimas SAPARD. Ekonominių tyrimų centro uždaviniai šioje programoje buvo susiję su pagalba Lietuvos valstybinėms institucijoms rengiant ir įgyvendinant Nacionalinį plėtros planą, taip pat su žmogiškųjų išteklių plėtra bei mokymais, institucine bei administracine plėtra.
UAB “Šiaulių oro uostas” verslo plano ekonominė ekspertizė (Vilnius, 2000)
UAB “Šiaulių oro uostas” verslo plano pagrįstumo ekonominės ekspertizės tikslas buvo atsakyti į klausimus ar 1995 m. Šiaulių (Zoknių) aerouosto plėtros ir vystymo planas ekonomiškai naudingas ir ar šis verslo planas pagrįstas realiais Lietuvos ekonominę situaciją atitinkančiais paskaičiavimais. Pagrindinis aspektas, kurio pagrindu buvo analizuojamas verslo plano naudingumas, yra UAB “Šiaulių oro uostas” sugebėjimas generuoti reikiamas pajamas, t.y. nurodytų pajamų prielaidų pagrįstumas. UAB “Šiaulių oro uostas” verslo plano pagrįstumo ekspertizę ETC atliko Valstybės kontrolės užsakymu.
Antrasis Baltijos ekonomikos forumas (Vilnius, 2000 m. balandis)
Baltijos ekonomikos forumas - didelio masto tarptautinė konferencija, keletą metų rengta vienoje iš Baltijos valstybių sostinių. Pagrindiniai renginio organizatoriai - Rygos verslo mokykla. Antrasis forumas vyko Vilniuje ir ETC dalyvavo kaip vietos partneris-organizatorius. Pagrindiniai forumo tikslai buvo suburti žymiausius Baltijos šalies politikus ir verslininkus aptarti aktualiausius ekonomikos klausimus, ekonominės plėtros perspektyvas ir galimybes, tai pat skatinti ekonominių ryšių plėtrą tarp Baltijos valstybių bei tarp Rytų ir Vakarų šalių. Konferencijoje dalyvavo apie 200 dalyvių, tarp jų aukšti valstybės pareigūnai, politikai, investuotojai, ekonomistai bei verslo atstovai.
«1 ... 345678910111213141516»