lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
BAB „Lietuvos kuras“ įsigijimo konsultantas (2001-2002)
ETC darbuotojai konsultavo UAB „Lukoil Baltija“ įsigyjant bankrutavusią įmonę AB „Lietuvos kuras“ pasinaudojant sanavimo procedūra, numatyta sename LR Įmonių bankroto įstatyme. ETC parengė finansiškai optimaliausią schemą įsigyjant įmonę ir dalyvavo derybose su pagrindiniais kreditoriais įsigyjant jų kreditorinius reikalavimus (visa sandorio vertė – 60 mln. Lt).
Strateginis miestų planavimas (Vilnius, 2001 m. birželis)
ETC kartu su Vilniaus miesto savivaldybe suorganizavo pirmąją tarptautinę konferenciją "Strateginis miestų planavimas" Vilniuje, kuri vyko Vilniaus miesto strateginio plėtros plano projekto rėmuose. Konferencijoje dalyvavo per 100 dalyvių, įskaitant 11 pranešėjų. Pagrindiniai konferencijos rėmėjai buvo Vilniaus miesto savivaldybė ir Pasaulio bankas. Kiti rėmėjai - Britų ambasada ir Šiaurės šalių ministrų taryba, kurie finansavo užsienio šalių pranešėjų dalyvavimą. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo sudaryti tinkamą aplinką profesionalioms diskusijoms ir patirties bei žinių pasidalinimui apie strateginį miestų planavimą tarp vietos bei užsienio specialistų. Konferencijoje buvo siekiama plačiau aptarti regionų poreikius bei problemas strateginio planavimo srityje, apžvelgti įvairius požiūrius ir nuomones, pasidalinti idėjomis ir patirtimi su įvairių miestų atstovais apie strateginių planų rengimą ir jų įgyvendinimą, bei aptarti Vilniaus miesto strateginio plano rengimo eigą, miesto vizijos kūrimą bei prioritetų nustatymą. Konferencijos medžiaga buvo išleista knygoje Lietuvių kalba (1000 egz.), kuri buvo išplatinta tarp vietinių institucijų bei organizacijų.
Socialinės Politikos skyriaus vertinimo misija (Vilnius, 2001)
Šiame projekte Ekonominių tyrimų centro ekspertai, kartu su UNDP ekspertais, dalyvavo tiriant Socialinės politikos skyriaus Vilniuje veiklą ir vertino jo plėtros galimybes.
AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo pasekmių ekonominė analizė (Vilnius, 2001)
LR Valstybės kontrolės užsakymu Ekonominių tyrimų centras atliko AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo pasekmių ekonominę analizę, taip pat visų Centrinės Europos naftos perdirbimo įmonių veiklos efektyvumo palyginimą su AB „Mažeikių nafta“ rezultatais, pateikė AB „Mažeikių nafta“ veiklos prognozes. Ekonominių tyrimų centro parengta analizė tapo LR Valstybės kontrolės išvadų dėl AB „Mažeikių nafta“ veiklos efektyvumo pagrindu.
Utenos apskrities studija (Vilnius, 2001)
Ši studija apimė Utenos apskrities socialinės, ekonominės bei aplinkos apsaugos būklės analizę. Projekte taip pat analizuojamos problemos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu.
Lietuvos įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas: bankroto procedūrų gidas (Vilnius, 2001)
Šiame gide pateikiamas pagrindinių privalomų procedūrų išaiškinimas įmonėms, kurios pradeda ar/ir yra bankroto procese, pvz. prašymo teismui pateikimas, bankroto inicijavimo paskelbimo teisminė byla, nemokios įmonės likvidavimas, turto pardavimas, kreditorinių reikalavimų patenkinimas ir kiti.
LR Vyriausybės patarėjai derybose su “Williams” ir „Yukos“ (2001)
ETC konsultavo LR Ūkio ministeriją ir LR Vyriausybę derybose su “Williams” ir „Yukos“ dėl AB „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimo „Yukos“.
Šalies vertinimas kaimo plėtros srityje pagal Darbotvarkę 2000 (Vilnius, 2001)
Šios studijos tikslas - informuoti Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą apie kaimo plėtros problemas Darbotvarkės 2000 įtakoje, siekiant tinkamai pasiruošti jos pirminiam vertinimui. Projekte dalyvavo Danijos, Nyderlandų, J.K., Lenkijos, Vengrijos ir Lietuvos ekspertų grupės. Ekonominių tyrimų centras atliko kaimo plėtros vertinimo studiją Lietuvoje. Studijoje pateikta kaimo plėtros programų apžvalga bei naujų programų analizė; nagrinėjamos partnerystės kaimo plėtros programose problemos; pateiktas pirmųjų rezultatų, vykdant naujas kaimo plėtros programas, vertinimas ir jų įgyvendinimo efektyvumo prognozės.
Finansų ministerijos institucinė plėtra: ekonominis prognozavimas (Vilnius, 2000 - 2001)
Šiame projekte Ekonominių tyrimų centras dalyvavo kaip vietos partneris, padedantis užsienio konsultantams koordinuoti sub-projekto įgyvendinimo procesą Lietuvoje. Pagrindinė Ekonominių tyrimų centro užduotis buvo parengti studiją apie institucijų, dalyvaujančių makroekonominių rodiklių prognozavime Lietuvoje, bendradarbiavimą.
Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas (Vilnius, 2000 - 2001)
Projekto uždaviniai buvo išanalizuoti socialinę-ekonominę padėtį Klaipėdos mieste ir aplinkinėse teritorijose, nustatyti strateginius miesto ūkio plėtros tikslus bei priemones ir išteklius šiems tikslams įgyvendinti.
«1 ... 2345678910111213141516»