lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Leidinio „Atliekų tvarkymas. Situacijos Lietuvoje apžvalga“ parengimas (2013)
Reprezentaciniame leidinyje pristatoma ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo įstatyminė bazė, apžvelgiama komunalinių atliekų tvarkymo būklė ir perspektyvos Lietuvoje, pristatomas Stokholme naudojamos šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos pavyzdys, taip pat pagrindiniai teisiniai ir organizaciniai aspektai, į kuriuos turi būti atsižvelgta, norint realizuoti šalyje atliekų deginimo įmonių statybos projektus. ETC parengė informacinę medžiagą, taip pat koordinavo leidinio maketavimo ir spaudos darbus. Leidinio užsakovas – UAB „Fortum Heat Lietuva“.
Projektas „ELAS, UAB lazerinių mikroapdirbimo įrenginių eksporto rinkų plėtra“ (2013)
Projektas yra skirtas lazerinių technologijų sektoriaus įmonei “Elas”, siekiančiai išplėsti eksporto apimtis. ETC konsultavo užsakovą projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Lietuvos verslo plėtros agentūrai dėl projekto įgyvendinimui reikalingos paramos gavimo pagal ES SF Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“. Projekto įgyvendinimui skirta 150 tūkst. Lt parama.
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ekonominio poveikio vertinimas (2012)
Studija inicijuota, siekiant įvertinti Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (KLEZ) poveikį šalies ekonomikai. Vertinimas atliktas, naudojantis kaštų naudos analizės metodo principais. Vertinimo metu buvo nustatytos 4 svarbiausios ekonominio vertinimo prielaidos, suteikta konsultacinė pagalba, atliekant 2 apklausas (ekspertų ir KLEZ dirbančių įmonių), atlikta istorinė analizė ir parengtos prognozės iki 2045 m., atlikta alternatyvų (situacijos su KLEZ ir be KLEZ projekto) ekonominė analizė.
Dembavos bendruomenės iniciatyvų skatinimo studija (2012)
Studija parengta, organizacijai „Dembavos bendruomenė“ įgyvendinant projektą „Dembavos bendruomenės jaunimo ir gyventojų iniciatyvų skatinimas“, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės “Techninė pagalba” veiklos sritį “Nacionalinis kaimo tinklas”. ETC paruošė užsakovui du klausimynus, skirtus bendruomenės poreikiams ištirti, atliko apklausos rezultatų analizę ir parengė išvadas bei rekomendacijas.
Projektas „Aukštųjų technologijų sektoriaus įmonių darbuotojų profesinis kvalifikacijos kėlimas - II etapas“ (2012)
Projektas skirtas didinti lazerinių technologijų įmonių darbuotojų profesinius gebėjimus. ETC konsultavo užsakovą projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Europos socialinio fondo agentūrai dėl finansinės paramos projekto įgyvendinimui gavimo.
Projektas „UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“ trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“ (2012-2013)
Projektu siekiama plėsti UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“ veiklą, susijusią su biomasės gamyba. ETC konsultavo užsakovą šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį.
Projektas „Vilniaus dailės akademijos pastato, esančio Malūnų g. 5 Vilniuje, modernizavimas“ (2012-2014)
Projektas skirtas energijos vartojimo efektyvumo didinimui. Užsakovas – Vilniaus dailės akademija. Bendra projekto vertė – 3,2 mln. Lt. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais ir parengė paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui dėl finansinės paramos gavimo. Projekto įgyvendinimui skirta parama pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę “Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas”. ETC administravo projektui skirtą paramą.
Projektas „Menų spaustuvės kūrybinių verslų inkubatoriaus infrastruktūros plėtra: baigiamasis etapas“ (2011)
Projekto iniciatorius- viešoji įstaiga „Menų spaustuvė“, šiuolaikinių scenos menų centras, pirmasis Lietuvoje įsteigtas ir sėkmingai veikiantis kultūrinių ir kūrybinių verslų (menų) inkubatorius. Projekto tikslas – išplėsti menų inkubatoriaus infrastruktūrą. Projekto vertė – 4,1 mln. Lt. ETC konsultavo projekto užsakovą šio projekto planavimo klausimais, parengė investicinį projektą.
Projektas „Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro infrastruktūros sukūrimas“ (2011)
Projektas skirtas išplėsti VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko" infrastruktūrą, kuri reikalinga teikiant viešąsias paslaugas aukštųjų technologijų įmonėms. Bendra projekto vertė – 5,2 mln. Lt. ETC konsultavo šio projekto planavimo klausimais, teikė pagalbą formuluojant Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro veiklos koncepciją, parengė investicinį projektą ir paraišką ES paramai gauti. Projekto įgyvendinimui suteikta ES parama pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-04-V priemonę „Inogeb LT-2“.
Projektas „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas“ (2011-2014)
Projektą įgyvendino VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" kartu su 10 partnerių. Projekto rėmuose buvo vykdoma lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio rinkodaros veikla, rengiami klasterio plėtrai skirti užsienio rinkų tyrimai, organizuoti praktiniai mokymai klasterio narių darbuotojams. Bendra projekto vertė – 1,7 mln. Lt. Projekto įgyvendinimui skirta ES parama pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Inoklaster LT“. ETC konsultavo projekto užsakovą ir jo partnerius šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ES paramai gauti ir vykdė projektui skirtos ES paramos administravimą.
«1234567891011... 16 »