lt | en
Ieškoti
projekto tipas sektorius užsakovas paieškos žodis
Projektas „Akmenys iš žemės ir dangaus - žmonijos kultūros metraštis" (2020)
„Gamtos tyrimų centras“ su partneriais siekia įgyvendinti projektą, kurio tikslas yra sukurti kilnojamą parodą „Akmenys iš žemės ir dangaus – žmonijos kultūros metraštis“, pristatyti šalies muziejų sukauptą geologinį paveldą Lietuvos regionuose ir didinti visuomenės, pirmiausia vaikų ir jaunimo, susidomėjimą bei žinias apie geologinio paveldo mokslinę, kultūrinę, pažintinę ir istorinę vertę. ETC teikė užsakovui konsultacijas projekto planavimo ir paramos gavimo pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ priemonę "Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas" klausimais.
Projektas „Tvaraus amato dirbtuvių įrengimas" (2020)
MB „Medžio dirbtuvės“ įgyvendina projektą, kurio tikslas yra sukurti dirbtuves nestandartinių natūralaus medžio baldų gamybai. ETC teikė užsakovui konsultacijas verslo planavimo ir paramos gavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ klausimais.
Projektas „Žirgai – vaikų draugai" (2020)
MB Psichologinės pagalbos ir gyvūnų terapijos centras "Padėkime augti" įgyvendina projektą, kurio tikslas yra teikti hipoterapijos paslaugas neįgaliems ar kitų raidos sunkumų patiriantiems vaikams. ETC teikė užsakovui konsultacijas verslo planavimo ir paramos gavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ klausimais.
Projektas „Lino Mačiulio bitininkystės ūkio sukūrimas" (2020)
ETC teikė užsakovui konsultacijas verslo planavimo ir paramos gavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.
Projektas „Inovatyvių auginimo terpių kūrimas, naudojant alternatyvius ingredientus" (vykdomas nuo 2020-02)
UAB Klasmann-Deilmann Šilutė įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą. ETC teikė užsakovui konsultacijas verslo planavimo ir paramos gavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Eksperimentas“ klausimais. Įmonei gavus ES paramą, ETC teikia projekto administravimo paslaugas.
Tušti narvai (2019)
ETC parengė VšĮ „Tušti narvai“ informaciją apie švelniakailių žvėrelių auginimu besiverčiančių įmonių ekonominę situaciją Lietuvoje bei pasaulines šios pramonės plėtros tendencijas.
Projektas „Inovatyvių pluoštinių kanapių biorafinavimo produktų, jų gamybos technologijų ir MTEP infrastruktūros sukūrimas" (vykdomas nuo 2018)
UAB BIOSYYD įgyvendina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą. ETC teikė užsakovui konsultacijas verslo planavimo ir paramos gavimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ klausimais. Įmonei gavus ES paramą, ETC teikia projekto administravimo paslaugas.
Projektas „UAB Klasmann-Deilmann Šilutė žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas, II etapas" (vykdomas nuo 2018)
Projektas skirtas įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. ETC suteikė konsultacijas šio projekto planavimo klausimais, parengė paraišką ir susijusius dokumentus dėl finansinės paramos gavimo pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Įmonei gavus ES paramą, ETC teikia projekto administravimo paslaugas.
Projektas „Sakralinio kultūros paveldo objekto Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aktualizavimas“ (vykdomas nuo 2018)
VšĮ „Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ įgyvendina projektą „Sakralinio kultūros paveldo objekto Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aktualizavimas“, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. ETC teikia projekto administravimo paslaugas.
Projektai pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“ (vykdomas nuo 2017)
ETC konsultantai nuolat teikia konsultacijas įmonėms pagal ES SF finansuojamą priemonę „Verslo konsultantas LT“. Konsultacijos buvo suteiktos verslo planavimo; paramos verslui, verslo finansavimo; pardavimų; įmonės strategijos; investicijų ir finansavimo šaltinių; įmonės finansų valdymo klausimais. Šiuo metu akredituoti ETC konsultantai teikia konsultacijas verslo planavimo ir paramos verslui, verslo finansavimo bei investicijų ir finansavimo šaltinių paieškos klausimais.
123456789... 16 »